ຜູ້ຍິງທີ່ຢູ່ນຳແບບບໍ່ຫວັງຜົນປະໂຫຍດ ຫາຍາກ! ຖ້າມີລະຮັກສາໄວໃຫ້ດີໆ ຢ່າໄປທຽບຄວາມງາມ ໃຫ້ທຽບວ່າຍາມລຳບາກໃຜຢູ່ຂ້າງໆເຈົ້າ

ຜູ້ຍິງທຸກຄົນບໍ່ໄດ້ຢ້ານຄວາມລຳບາກ

ບໍ່ຢ້ານວ່າເມື່ອຢູ່ກັບໃຜສັກຄົນແລ້ວຈະບໍ່ມີອະນາຄົດທີ່ດີ ສຳລັບພວກເຂົາແລ້ວຕໍ່ໃຫ້ມີ ຫຼື ບໍ່ມີ ເຂົາກໍຈະຢູ່ເພາະເຂົາຮັກ”ພວກເຂົາເຊື່ອວ່າການຊ່ວຍກັນເຮັດ ຊ່ວຍການສ້າງຈະເຮັດໃຫ້ຊີວິດດີຂຶ້ນ ຢ່າງນ້ອຍກໍດີກວ່າສູ້ໄປຄົນດຽວ

ຜູ້ຍິງບໍ່ໄດ້ມັກຄວາມລຳບາກ ເເຕ່ພວກເຂົາມັກການເດີນຈັບມືກັນຜ່ານທຸກໆເລື່ອງລາວໄປນຳກັນຫລາຍກວ່າ ບໍ່ວ່າຈະທຸກ ຫຼື ສຸກສຳໃດ ຂໍໃຫ້ມີຄົນທີ່ເຮົາຮັກຜ່ານມັນໄປນຳກັນ ໃຫ້ເຂົາຮູ້ສຶກວ່າ ເຂົາບໍ່ໄດ້ສູ້ຢູ່ພຽງຄົນດຽວ

ຄູ່ຮັກທຸກຄູ່ມັນຕ້ອງຜ່ານຄວາມລຳບາກນຳກັນເປັນເລື່ອງປົກກະຕິ ບໍ່ເເມ່ນເເຕ່ຈະຢູ່ນຳກັນໃນເວລາມີຄວາມສຸກ ໃຜຫລາຍໆຄົນຈຶ່ງເວົ້າວ່າ“ຖ້າຈະເບິ່ງຜູ້ຍິງໃຫ້ເບິ່ງຕອນລຳບາກ ເພາະເຂົາມີຫລາຍທາງທີ່ຈະໄປ ເເຕ່ເຂົາເລືອກທີ່ຈະຢູ່ກັບເຈົ້າ ຖ້າຈະເບິ່ງຜູ້ຊາຍໃຫ້ເບິ່ງຕອນທີ່ພວກເຂົາສະບາຍ ເພາະເຂົາມີຫລາຍຄົນໃຫ້ເລືອກເເຕ່ເຂົາເລືອກເຈົ້າ”

ບາງຄົນຜູ້ຍິງຍອມຖິ້ມທຸກຢ່າງເພື່ອໄປຢູ່ກັບເຂົາ ຮ່ວມທຸກ ຮ່ວມສຸກກັບເຂົາ ເເຕ່ກັບຖືກທຳຮ້າຍຈິດໃຈ ຄຳເວົ້າລົບໆ ການນອກໃຈ . . . ຢາກຈະບອກວ່າ ຜູ້ຍິງບໍ່ໄດ້ຕ້ອງການເງິນທອງ ຫຼື ຂອງມີຄ່າຈາກຄົນທີ່ເຂົາຮັກດອກ ຂໍເເຄຮັກກັນ ບໍ່ຕ້ອງທຳຮ້າຍຄວາມຮູ້ສຶກກັນ… ສຳນີ້ກໍພຽງພໍເເລ້ວ…

ສຸດທ້າຍ ຈົ່ງຮັກຄົນທີ່ເຂົາຮັກເຈົ້າ ເເລະ ຢ່າເຮັດໃຫ້ເຂົາເສຍໃຈ ຈຳໄວ້ວ່າຜູ້ຍິງນະເຂົາຮັກຫັນລະ ເຂົາຈຶ່ງທົນຢູ່ກັບເຈົ້າ ເເຕ່ຢ່າໃຫ້ພວກເຂົາຫມົດຄວາມອົດທົນລະ ເພາະພວກເຂົາຈະບໍ່ມີວັນກັບມາອີກເລີຍ… ຂໍໃຫ້ຮັກກັນນານໆເດີ

#ເເທັກເເຟນມາອ່ານຂໍຂອບໃຈບົດຄວາມດີໆຈາກເພຈ:ປລ: ເເອັດກະຢາກເເທັກເເຟນມາອ່ານຫັນລະເເຕ່ບໍ່ມີຄົນເເທັກ

ຂອບໃຈທີ່ມາຈາກ: ເພຈ:

#ທີຮັກ

#ຂໍອະນຸຍາດເຈົ້າຂອງພາບ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.