ແບບຢ່າງທີ່ດີ! ສາວນ້ອຍ ອາລິສາ ອາຍຸພຽງ 5 ປີ ອອມຄຳໄດ້ເກືອບ 4 ບາດ ຈາກເງິນຄ່າເຂົ້າໜົມໄປໂຮງຮຽນແຕ່ລະມື້

ລົງທຶນກັບສິ່ງທີ່ໝັ້ນຄົງ  ສອນລູກອອມເງິນ ສ້າງວິໄນໃຫ້ລູກ

#ອອມກ່ອນລວຍກວ່ານີ້ເປັນບົດຂຽນ ຂອງພໍ່ທີ່ບໍລິຫານຈັດການເງິນໃຫ້ລູກສາວ ຊື່ ອາລິສາ ອາຍຸ 5 ປີ ໄດ້ເງິນໄປໂຮງຮຽນມື້ລະ 30,000 ກີບ ຈາກການເຂົ້າໄປຫາປູ່ກັບຍ່າຕອນເຊົ້າ ເລົ່າບັ້ງສູດ.

ຕອນນີ້ຈາກເງິນກິນເຂົ້າຫນົມ ນ້ອງສາມາດມີຄຳໄດ້ເກືອບ 4 ບາດ ເປັນມູນຄ່າກວ່າ 50 ລ້ານກີບ ບໍ່ແມ່ນນ້ອງເກັບເງິນໄດ້ຫລາຍຢ່າງດຽວ

ແຕ່ພໍ່ແມ່ຕ້ອງຮູ້ຈັກເກັບມ້ຽນເງິນໃຫ້ລູກໆຢ່າງຖືກຕ້ອງ! ທີ່ສາມາດປ້ອງກັນເງິນເຟີ້ໄດ້ດີ ແທນທີ່ນ້ອງຈະເກັບເງິນໄດ້ 30 ລ້ານ ນ້ອງກໍມີເງິນເກັບ 50 ກວ່າລ້ານແລ້ວ ຂ້າພະເຈົ້າເລຶອກລົງທຶນ ແລະ ອອມຄຳໃຫ້ລູກ

ລອງຄິດເບິ່ງຖ້ານ້ອງເກັບເງິນໄດ້ 200 ລ້ານ ແລະ ອີກ 20 ປີຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ ເງິນ 200 ລ້ານໃນມື້ນິ້ຈະເຫລືອມູນຄ່າເທົ່າໃດ ເມື່ອລູກທ່ານຄົບຮອບ 25 ປີ

——————————

ລິ້ທີ່ມາ: https://www.facebook.com/alex.phamisith/posts/10158899930313348

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.