ຂ່າວດີແຊ໌ບອກຕໍ່ ! ຕ້ອງການໂຊເຟີ້ລົດຫລາຍຕຳແຫນ່ງ

ສະບາຍດີຊາວໂຊເຟີ້ລົດເຮົາຫມົດທຸກຄົນດຽວນີ້ບໍລິສັດຫວຽດ..ນາມຕ້ຽນຕອງການໂຊເຟີ້ລົດຫລາຍຕຳແຫນ່ງ

1.ໂຊເຟີ້ລົດດ້າມ.30ຄົນ

2.ໂຊເຟີ້ລົດຈົກ6ຄົນ 6.000.000 /ເດືອນ

3.ໂຊເຟີ້ລົດດຸດ2 ຄົນ.6.000.000/ເດືອນ

4 .ໂຊເຟີ້ລົດເຈາະດິນ…9.000.000 /ເດືອນ

ລົດດ້າມເງີນເດືອນ2.500.000ກີບ.

ມີເງີນຖ້ຽວແລ່ນໄກ1km ຖ້າແກ່ໄດ້ມື້ຫມື່ງຮອດ25ຖ້ງວຕໍ່ມື້ແມ່ນ10.000

1ລົດແລ່ນແຕ່1_2km ມື້ຫນື່ງໄດ້ຮອດ20ລົດແມ່ນ.12.000ຕໍ່1ລົດແລ່ນແຕ່2_3km ໄດ້ຮອດ14ລົດຕໍ່ມື້ແມ່ນ18.000ຕໍ່1ລົດແລ່ນແຕ່3_4km ໄດ້ຮອດ10ລົດຕໍ່ມື້ແມ່ນ25.000..ຕໍ່1ລົດ.

ໄຜທີ່ຍັງບໍ່ມີວຽກເຮັດຕອນນີ້.ໄປສະຫມັກເລີຍວັນທີ່24/5/2022.

ຕຽມໄປເອົາລົດຢູ່ບໍ່ຄຳຫລັກ20ຢ້າຍລົງໄປບໍ່ຖ່ານຫິນກະລືມເຊກອງ..

ທີ່ມາ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.