ບັນຫານ້ຳມັນຂາດປ້ຳ! ຊື້ທີນເນີ 2 ແກ້ວ ເຕີມແທນນຳ້ມັນ

ເກີດມາກຳລັງເຄີຍເຫັນປຳ້ນຳ້ມັນບໍ່ເປິດແລ່ນລົດເຂົ້າຮ້ານວັດສະດຸກໍ່ສ້າງຊື້ທີນເນີ2ແກ້ວແລ້ວເຕີມແທນນຳ້ມັນແອດຊັງ

ເພີ່ນວ່າເຄີຍໄຊ້ມາດົນແລ້ວລົດສະກຸບປີ້ກະໄຊມາແລ້ວລຸ້ນຫົວຊິດຈັ່ງຊີ້ກະໄດ້ເສີຍນໍ

ຊົມຄລິບ1

ຊົມຄລິບ2

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.