ຂ່າວທົ່ວໄປ

ແຊໃຫ້ ຂໍສຽງຈາກແຟນຄັບຂ້າພະເຈົ້າແນ່..

ຂໍສຽງຈາກແຟນຄັບຂ້າພະເຈົ້າແນ່…ຢາກສ້າງເຮືອນໃຫ້ຄອບຄົວອ້າຍຕຸ້ຍ

ເຮັດ ສົ່ງເສີມການສຶກສາໃຫ້ລູກລາວ ດີຢູ່ບໍພີ່ນ້ອງ ຂໍຫົວໃຈລົວໆແນ່😊

ພາລາວໄປບຳບັດ ແລະ ຫາວຽກງານທີ່ໝັ້ນຄົງໃຫ້ລາວ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button