ດິນຖະລົ່ມ ຕັດຂາດເສັ້ນທາງລົດໄຟເປັນອຳມະພາ ໄດ້ຮັບຜົນເສຍຫາຍໜັກສົມຄວນ

ຕາຢ້ານແທ້ ເກີດເຫດນຳ້ຖ້ວມ ສະຖານີລົດໄຟຮາບລອງ ຂອງປະເທດອິນເດຍ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໜັກ.

ເຮັດໃຫ້ນໍ້າປ່າໄຫຼຫຼາກ ດິນຖະລົ່ມ

ຕັດຂາດເສັ້ນທາງລົດໄຟເປັນອຳມະພາດ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນເສຍຫາຍໜັກສົມຄວນ.

ຊົມຄລິບ1

ຊົມຄລິບ2

ຊົມຄລິບ3

ຊົມຄລິບ4

ຊົມຄລິບ5

https://youtu.be/5j2p4zp5l0A

…..

……

……..

……

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *