ຂ່າວທົ່ວໄປ

ຂ່າວດີ..!! ວິທະຍາໄລເຕັກນິກລາວ-ເຢຍລະມັນ ປະກາດຮັບສະໝັກຄູສອນໄຟຟ້າ-ເອເລັກໂຕຣນິກ

ຂ່າວດີ! ວິທະຍາໄລເຕັກນິກລາວ-ເຢຍລະມັນ ປະກາດຮັບສະໝັກຄູສອນໄຟຟ້າ-ເອເລັກໂຕຣນິກ

ວິທະຍາໄລເຕັກນິກລາວ-ເຢຍລະມັນ ມີຄວາມຕ້ອງການຮັບສະຫມັກລັດຖະກອນໃຫມ່ປະຈໍາປີ 2021 ຕາມສາຂາວິຊາ ແລະ ເງື່ອນໄຂດັ່ງລຸ່ມນີ້:I. ສາຂາວິຊາທີ່ຕ້ອງການຄູໄຟຟ້າ-ເອເລັກໂຕຣນິກII. ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ.

1. ຮຽນຈົບວິຊາສະເພາະລະດັບປະລິນຍາຕີ ໄຟຟ້າ-ເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ມີຄະແນນ GPA ແຕ່ 3.20 ຂຶ້ນໄປ2. ຈົບຄູ ຫຼື ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມວິຊາຄູ3. ມີອາຍຸແຕ່ 18 ປີຂຶ້ນໄປ, ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ກາຍ 35 ປີ4. ເປັນຄົນສັນຊາດລາວໂດຍກໍາເນີດ ຫຼື ໄດ້ຮັບສັນຊາດລາວແຕ່ 3 ປີຂຶ້ນໄປ.

5. ມີປະຫວັດການເຄື່ອນໄຫວຈະແຈ້ງ, ບໍ່ເຄີຍຖືກສານຕັດອິດສະຫຼະພາບມາກ່ອນ6. ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ແລະ ຮັກໃນອາຊີບຄູ7. ມີປະສົບການໃນການເຮັດວຽກຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດIII. ສໍານວນເອກະສານຂອງຜູ້ສະໝັກເຂົ້າສອບເສັງ.

1. ຄໍາຮ້ອງສະໝັກເຂົ້າສອບເສັງລັດຖະກອນໃຫມ່ 1 ສະບັບ2. ຊີວະປະຫວັດທົ່ວໄປ1 ສະບັບ3. ໃບປະກາສະນິຍະບັດ (ສໍາເນົາ)1 ສະບັບ4. ໃບຄະແນນ (ສໍາເນົາ)1 ສະບັບ.

5. ໃບແຈ້ງໂທດ ສະບັບແທ້ (ບໍ່ເກີນ 3 ເດືອນ) 1 ສະບັບ6. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ ສະບັບແທ້ (ບໍ່ເກີນ 3 ເດືອນ) 1 ສະບັບ7. ໃບກວດສຸຂະພາບ ສະບັບແທ້ (ບໍ່ເກີນ 3 ເດືອນ) 1 ສະບັບ8. ສໍາມະໂນຄົວ ຫຼື ບັດປະຈໍາຕົວ (ສໍາເນົາ) 1 ສະບັບ

9. ຮູບ 4×6 ຈຳນວນ3ແຜ່ນ10 ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ)IV. ວິຊາສອບເສັງ1. ຫມວດວິຊາທົ່ວໄປ.

2. ຫມວດວິຊາຄູ3. ຫມວດວິຊາສະເພາະV. ວັນ, ເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່ສອບເສັງ1. ຄໍາຮ້ອງສອບເສັງສາມາດດາວໂຫຼດໄດ້ທີ່https://drive.google.com/…/1GnDbeuyhjt7rbauh%E1…/view…

2. ສົ່ງຄໍາຮ້ອງສອບເສັງວັນທີ 17-20 ພຶດສະພາ 2021 ທີ່ Inbox Facebook: Lao-German Technical College3. ສອບເສັງຄັດເລືອກ ວັນທີ 21 ພຶດສະພາ 2021 ເວລາ 9:00 ໂມງ ເປັນຕົ້ນໄປ4. ສະຖານທີ່ສອບເສັງ ຫ້ອງປະຊຸມ ຊັ້ນ 3 ຕຶກບໍລິຫານ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກລາວ-ເຢຍລະມັນດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງບັນດາທ່ານທີ່ມີເງື່ອນໄຂ ແລະ ສົນໃຈ ເພື່ອຮັບຊາບ ແລະ ສະຫມັກ.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຕິດຕໍ່: ທ່ານ ສີພອນ ສີບຸນເຮືອງ 020 2221 6933ທ່ານ ນາງ ເບ ແພງສູພີ 020 5575 0939ວິທະຍາໄລເຕັກນິກລາວ-ເຢຍລະມັນ, ຖະຫນົນທ່າເດືອ ຫຼັກ 3, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໂທ: 021 312 432, ແຟັກ: 021 312 538

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button