ຂ່າວທົ່ວໄປ

ສົ່ງສານເຈົ້າເດ ຊິໄປນອນໃສບາດນີ້.

ສົ່ງສານເຈົ້າເດ ຊິໄປນອນໃສບາດນີ້. ເຮືອນກໍຖືກພະຍຸພັດເສຍຫາຍໄປແລ້ວ

ພໍ່ຕູ້ອາຍຸ 90ປີ ໄຄແຕ່ເພີ່ນລົງເຮືອນທັນ ທີ17/5/21 ເວລາ21:00

ພະຍຸໄດ້ເຂົ້າ ບ້ານ ນາຂາມ ເມືອງມູນລະປະໂມກ ແຂວງຈຳປາສັກ ເຮັດໃຫ້ເຮືອນຂອງພໍ່ຕູ້ເສຍຫາຍໄປແລ້ວບໍ່ມີບ່ອນຢູ່ບ່ອນນອນແລ້ວ.

ທີ່ມາ:

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button