ທ່ານນາຍົກກ່າວແບບນີ້

ທ່ານນາຍົກກ່າວແບບນີ້

ຜູ້ຈະເອົາການນຳຫຼືຜູ່ສໍ້ລາດບັງຫຼວງເຂົ້າຄຸກແມ່ນອົງການກວດສອບ,

ຖ້າກວດກາພົບເຫັນພະນັກງານແຕ່ລະຂັ້ນສໍ້ລາດບັງຫຼວງແມ່ນອົງການກວດສອບເປັນຜູ້ຟອ້ງເອົາຄວາມຜິດດັ່ງກ່າວ,

ເພາະວ່າອົງການກວດສອບປະຈຸບັນແມ່ນຂື້ນກັບສຳນັກງານປະທານປະເທດສາມາດກວດສອບລັດຖະບານໄດ້

ຊົມຄລິບ:

https://fb.watch/dXryBt-R7n/

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.