ໜ້າເປັນຫ່ວງ ສະຖານທີ່ ກໍລະນີ້ຜູ່ຕິດເຊື້ອໃໝ່ ເດີນທາງໄປຫຼາຍສະຖາທີ່ໃນຊຸມຊົນ.

ວັນທີ 13-18 ພຶດສະພາ 2021 ໄປທະນາຄານເອຊີລີດາ ສາຂາທາດຫລວງ.ວັນທີ 17 -20 ພຶດສະພາ 2021 ສູນການເງິນຈຸລະພາກ ສາຂາບ້ານໂນນຄໍ້.ວັນທີ 20 ພຶດສະພາ ໄປສະຖາບັນການເງິນລາວຍີ່ປຸ່ນ, ເສັ້ນທາງໂພນພະເນົາ- ໂພນຕ້ອງ.

12ແຫ່ງ ປະຫວັດການເດີນທາງຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອ ຈໍານວນ 9 ຄົນໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນວ່າ ທັງໝົດແມ່ນພົບໃນຊຸມຊົນ ເຊິ່ງ 7 ຄົນ ແມ່ນຈາກຈຸ້ມທີ່ເກີດຢູ່ບ້ານນາສ້າງໄພ ແລະມີການພົວພັນກັບ 2 ຄົນທີ່ຕິດກ່ອນໜ້ານີ້ ແລະມີປະຫວັດເດີນທາງໄປຫລາຍບ່ອນຄື:

ວັນທີ 1- 20 ພຶດສະພາ ໄປຕະຫລາດໂນນຄໍ້.ວັນທີ 16- 19ພຶດສະພາ ໄປ K-PLAZA.ວັນທີ 1 – 20 ພຶດສະພາ ໄປຕະຫລາດໂນນຄໍ້.ວັນທີ 1- 19 ພຶດສະພາ ໄປຕະຫລາດຫົວຂົວ.

ວັນທີ 20 ພຶດສະພາ ໄປຕະຫລາດດົງຈອງ.ວັນທີ 10 ພຶດສະພາ ໄປຕະຫລາດໂພນຕ້ອງສະຫວາດ.ວັນທີ 12 ພຶດສະພາ ໄປຂາຍຢາຢູ່ບ້ານໄຮຄໍາ.ວັນທີ 10-20 ພຶດສະພາ ໄປຂາຍເຄື່ອງຍ່ອຍຢູ່ຢູ່ເຂດບ້ານສົມສະຫງ່າ.ວັນທີ 1-20 ພຶດສະພາ ໄປຕະຫລາດໄອຊິນ ບ້ານນາສ້າງໄພ.

ສໍາລັບຜູ່ທີ່ສໍາພັດໃກ້ຊິດກັບຜູ່ທີ່ຕິດເຊື້ອ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ເດີນທາງໄປໃນເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງນັ້ນ ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ ປະຕິບັດ ມາດຕະການແຍກປ່ຽວຕົນເອງ, ແລະ ພົວພັນ ຄະນະສະເພາະກິດ ເພື່ອກວດຫາເຊື້ອ. ໂທ: 165 ຫຼື 166

© suelao.com – ເວັບໄຊຂ່າວສານອອນລາຍເພື່ອສັງຄົມ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *