ກຽມວາງແຜນໄປ ຊ່ວຍຕູ້ວອນຕູ້ວອນຢູ່ນຳກັນສອງຄົນບໍ່ມີຜູ້ເບິ່ງແຍງອາຍຸເກືອບ80ປີແລ້ວ,

ກຽມວາງແຜນໄປ ຊ່ວຍຕູ້ວອນຕູ້ວອນຢູ່ນຳກັນສອງຄົນບໍ່ມີຜູ້ເບິ່ງແຍງອາຍຸເກືອບ80ປີແລ້ວ,

ອາຊີບເກັບຕຸກຕາມທາງໄປຂາຍບໍ່ມີດີນບໍ່ມີເຮືອນ. ຂໍຢູ່ນຳຖຽງນາຊາວບ້ານ, ເຂດບ້ານນາເລົາ, ເມືອງໂພນໂຮງ, ແຂວງວຽງຈັນ.

ເພີ່ນຂໍຢູ່ຖຽງນາມີແຕ່ສອງເຖົ້າບໍ່ມີລູກບໍ່ມີຫລານບາງທີຈະໄປມື້ອື່ນຖ້າບໍ່ຄາຫຍັງ ໄຜຢາກຊ່ວຍຕູ້ວອນທັກມາເດີ

ທີ່ມາ:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *