Breaking News

ເປີດປະຫວັດທ່ານຫມໍທີມງານ ທີມທີ 2 ປະຈຳໂຮງຫມໍສະຫນາມຫ້ວຍຫົງ ປິ່ນປົວພະຍາດໂຄວິ ດ

ເປີດປະຫວັດທ່ານຫມໍ-ພະຍາບານ-ທີມງານ ທີມທີ 2 ປະຈຳໂຮງຫມໍສະຫນາມຫ້ວຍຫົງ ປິ່ນປົວພະຍາດໂຄວິດ. ແມ່ນການລວມທີມຈາກຫລາຍພະແນກການ. ເປັນຄວາມຕ່າງທີ່ລົງຕົວ ❤️❤️

ດຣ ກໍ ຈັ້ງຊ່ຽວຊານຂັ້ນ 2 ພະຍາດຊຶມເຊື້ອ-ເຂດຮ້ອນ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລຂ່ອນແກ່ນ ປະເທດໄທຊ່ຽວຊານຂັ້ນ 1 ສາຂາອາຍຸລະສາດ ຈາກປະເທດລາວປະຈຳການທີ່ ພະແນກຊຶມເຊື້ອ-ພະຍາດເຂດຮ້ອນ

ດຣ ຄາວີ ເທນທຳເນົາປະລິນຍາຕີຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດສຸຂະພາບປະຈຳການທີ່: ພະແນກພານໃນທົ່ວໄປ

ນ. ນ້ອຍ ແສງບົວພາສາວພະຍາບານຜູ້ມີຄວາມຫ້າວຫັນ ຈິງຈັງກັບທຸກຫນ້າວຽກຜ່ານການຝຶກງານຈາກ ສສ ເກົາຫລີປະຈຳການທີ່: ພະແນກຊຶມເຊື້ອ-ພະຍາດເຂດຮ້ອນ.

ນ. ວຽງແກ້ວ ວົງພັກດີສາວພະຍາບານ ຜູ້ມີຄວາມຮອບຄອບ ເອົາໃຈໃສ່ຄົນເຈັບທຸກບາດກ້າວປະຈຳການທີ່: ພະແນກຊຶມເຊື້ອ-ພະຍາດເຂດຮ້ອນ.

ນ. ພອນນາລີ ພົນມີໄຊສາວພະຍາບານ ຜູ້ຫ້າວຫັນທັງວຽກຍິງ ແລະ ວຽກຊາຍປະຈຳການທີ່: ພະແນກປະສູດພະຍາດຍິງ

ນ. ມິ່ງ ຈັນທະວົງສາວພະຍາບານ ວາດຊົງນິ້ງໆ ແຕ່ເອົາຢູ່ທຸກສະຖານະການປະຈຳການທີ: ພະແນກຊຶມເຊື້ອເດັກນ. ຄູນ ທິຫນອມໃຈສາວພະຍາບານ ຜູ້ເກັບລາຍລະອຽດທຸກອະລິຍະບົດປະຈຳການທີ່: ພະແນກຟື້ນຟູຊີບເດັກ-ເດັກເກີດໃຫມ່

ນ. ມິ່ງ ຈັນທະວົງສາວພະຍາບານ ວາດຊົງນິ້ງໆ ແຕ່ເອົາຢູ່ທຸກສະຖານະການປະຈຳການທີ: ພະແນກຊຶມເຊື້ອເດັກນ. ຄູນ ທິຫນອມໃຈສາວພະຍາບານ ຜູ້ເກັບລາຍລະອຽດທຸກອະລິຍະບົດປະຈຳການທີ່: ພະແນກຟື້ນຟູຊີບເດັກ-ເດັກເກີດໃຫມ່

ນ. ນຸດມະນີ ວິຈິດວົງສາສາວພະຍາບານຜູ້ງາມປະຈຳທີມ ທັງງາມທັງເກັ່ງເດີ້ປະຈຳການທີ່: ພະແນກຜ່າຕັດລະບົບຖ່າຍເທ.

ນ. ແສງນວນ ສຸວັນນະສານສາວພະຍາບານຂວັນໃຈຄົນໃນທີມ ນ້ອຍໆຫັນໆແມ່ນເພິ່ນນິເລີຍປະຈຳການທີ່: ພະແນກກະເພາະລຳໄສ້

ນ. ຄຳຜ່ອນ ວົງຄຳສອນສາວພະຍາບານ ວາດຊົງນິ້ງໆແຕ່ການເຮັດວຽກບໍ່ທຳມະດາປະຈຳການທີ່: ພະແນກເດັກ

ທ. ລຸນ ຄຳສອນເລື່ອງຄວາມສະອາດໄວ້ໃຈເພິ່ນໄດ້ ທຸກອານູ ສອກລືບທາງໃດແມ່ນເພິ່ນກວດລຽບປະຈຳການທີ່: ອານະໄມ ແລະ ອະເຊື້ອ

ທ. ໂນ ສີທອງຄຳຄົນເຈັບຢູ່ໃສ ຂໍໃຫ້ບອກ ອ້າຍໂນ້ຈັດສົ່ງວ່ອງໄວ ທັນໃຈ ທັນສະໄຫມ ດ້ວຍລົດອຳບູລັງປະຈຳການທີ່: ຂັບລົດ

ທ ຢາ ຍອຍມະນີອະເຊື້ອບ່ອນໃດຂໍໃຫ້ບອກ ເພິ່ນຈັດການໃຫ້ບໍ່ໃຫ້ມີບ່ອນຕິປະຈຳການທີ່: ອານະໄມ ແລະ ອະເຊື້ອ

About admin

Check Also

ບໍລິສັດ ລາວ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ມະຫາຊົນ ຈັດພິທີ ມອບ-ຮັບ ກ່ອງປັນສຸກ ໃນກິດຈະກໍາ “ ລາວ ໂທລະຄົມ ປັນສຸກ ”

ໃນວັນທີ 8 ທັນວາ 2021 ຢູ່ທີ່ ສໍານັກງານໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ລາວ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ມະຫາຊົນ ໄດ້ມີພິທີ ມອບ-ຮັບ ກ່ອງປັນສຸກ ໃນກິດຈະກໍາ CSR …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Comments

No comments to show.