ຕ້ອງການພະນັກງານຊາຍທີ່ຢູ່ປະຈຳຮ້ານອາຫານຮ້ານ ດ່ວນ ຂໍຄົນທີ່ພ້ອມເຮັດວຽກເລີຍ .

ຕ້ອງການພະນັກງານຊາຍທີ່ຢູ່ປະຈຳຮ້ານອາຫານຮ້ານ ດ່ວນ ຂໍຄົນທີ່ພ້ອມເຮັດວຽກເລີຍ .

ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 800.000-900.000ກີບ ຮ້ານແພສະມາຍ ເມືອງທ່າແຂກ ແຂວງຄຳມ່ວນ .

ສົນໃຈ ທັກສ່ວນຕົວ.

ທີ່ມາ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.