ເຖິງແດດຊິຮ້ອນ, ເຖິງຊິອິດເມື່ອຍ ພວກເຮົາບໍ່ເຄີຍຫວັ່ນ ເພື່ອປະຊາຢູ່ດີມີສຸກ.​

ເຖິງແດດຊິຮ້ອນ, ເຖິງຊິອິດເມື່ອຍປານໃດພວກເຮົາບໍ່ເຄີຍຫວັ່ນ,

ເພື່ອຄວາມປອດໄພຢູ່ເຢັນເປັນສຸກຂອງປະຊາຊົນລາວທຸກຄົນ ພວກເຮັດໄດ້ຢູ່ແລ້ວ ♥️🇱🇦

ເພື່ອຊາດເພື່ອປະຊາຊົນ#ນັກຮົບໃຈກ້າ.

ທີ່ມາ:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *