ຕ້ອງການຊື້ຈຳນວນຫຼາຍໃຜເຫັນຢູ່ໃສຮີບຈັບມາຂາຍດ່ວນຊອກໄດ້ຈັກໂຕກໍ່ເອົາ

ຕ້ອງການຊື້ຈຳນວນຫຼາຍໃຜເຫັນຢູ່ໃສຮີບຈັບມາຂາຍດ່ວນຊອກໄດ້ຈັກໂຕກໍ່ເອົາ

ລາຄາ800.000ກີບ/kgTell: 54917543 & 54921019

👉ແຊຣ໌ໆໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ເຫັນດ້ວຍ.

ທີ່ມາ:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *