ຂ່າວທົ່ວໄປ

ຮັບຊື້ແມງປໍແບບໃນຮູບຈຳນວນຫຼາຍໃຜເຫັນຢູ່ໃສຮີບຈັບມາຂາຍດ່ວນ.

ຮັບຊື້ແມງປໍແບບໃນຮູບຈຳນວນຫຼາຍໃຜເຫັນຢູ່ໃສຮີບຈັບມາຂາຍດ່ວນ.

ຊອກໄດ້ຈັກໂຕກໍ່ເອົາລາຄາ 1300.000ກີບ/kg ຮັບຊື້ແຕ່ໂຕເປັນໆ ຕາຍແລ້ວບໍ່ເອົາເດີ.

Tell: 54921019 & WhatsApp54917543👉ແຊຣ໌ໆໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ເຫັນດ້ວຍ.

ທີ່ມາ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button