ຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈຢ່າງສຸດຊື້ງ

ສະຫາຍ ໄຊເຊັງລີ ເຕັງເບຼຍຈື ອາດິດເລຂາພັກແຂວງ ເຈົ້າແຂວງ ອຸດົມໄຊ

ໄດ້ແກ່ມໍລະນະກໍາ ແລ້ວ ພວກເຮົາລູກຫຼານ ຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈຢ່າງສຸດຊື້ງ

..

..

ສະຫາຍ ໄຊເຊັງລີ ເຕັງເບຼຍຈື ອາດິດເລຂາພັກແຂວງ ເຈົ້າແຂວງ ອຸດົມໄຊ ໄດ້ແກ່ມໍລະນະກໍາ ແລ້ວ ພວກເຮົາລູກຫຼານ ຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈຢ່າງສຸດຊື້ງ

ທີມາ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.