ບອກບຸນ 📢 ຢາດີໄຂ້ຍຸງ

ບອກບຸນ 📢 ຢາດີໄຂ້ຍຸງ

🦟 ສຳລັບໃຜທີກຳລັງມີອາການໄຂ້ ເຈັບຫົວ ປວດຕົນໂຕ ມັກຈະມີໄຂ້ກັບເຈັບຫົວຕອນຫົວແລງ ຫຼື ຄົນທີມີເຊື້ອໄຂ້ຍຸງຮອດລະດູມາຕ້ອງແມ່ນເປັນໄຂ້ຍຸງໂລດ

😲 ລອງເອົາຜັກ3ຊະນິດນີ້ : ໄປຕົ້ມກີນເບີ່ງເດີ້ ບໍ່ກາຍ3ໝໍ້ແມ່ນດີເລີຍ 😲

#ປະສົບການໂຕຈິງຄືໂຕຂ້ອຍເອງແມ່ນເຄີຍເປັນໄຂ້ຍຸງແລະມີເຊື້ອໄຂ້ຍຸ່ງໃນໂຕ ທຸກໆປີຈະເປັນໄຂ້ຍຸງໂລດ 🦟

😩 (ເລົ່າຄືນ : ປີ2019ເປັນຈົນໄດ້ນອນໂຮງໝໍ ຕົກມາ2020ຮອດລະດູກະເລີ້ມມີອາການອີກ , ແມ່ເລີຍເອົາຜັກ3ຊະນິດນີ້ມາຕົ້ມໃຫ້ກີນ 😟

ເຊີ່ງປະຈຸບັນນີ້ບໍ່ເປັນໄຂ້ຍຸງອີກເລີຍ .

ປລ : ສູດຢານີ້ແມ່ໄດ້ມາຈາກປ້າ .

1.ຫຍ້າຫອມແກ່ວ

2.ແຜນດີນເຢັນ

3.ຜັກນອກວິທີເຮັດ : ແມ່ນໃຫ້ເອົາຜັກ3ຊະນິດນິ້ແນວລະ1ກຳມືປະສົມກັນແລ້ວໃສ່ໝໍ້ຕົ້ມ , ເອົານ້ຳມັນມາດື່ມ

🥤 ຖ້າຄົນທີຖືກກີນບໍ່ເກີນ3ໝໍ້ແມ່ນດີເລີຍ 😊

#ສຳລັບໃຜທີບໍ່ຢາກໄປນອນໂຮງໝໍແມ່ນໃຫ້ລອງຫາມາຕົ້ມກີນເບີ່ງເດີ້ .

#ຢ້ຳຢານີ້ເປັນຢາພື້ນເມືອງຖ້າຄົນທີຖືກກະດີເລີຍ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.