ຂ່າວທົ່ວໄປ

ດ່ວນ ໃຜພົບເຫັນແຈ້ງດ່ວນ

ປະກາດຕາມຫາບຸກຄົນໃນຮູບໃຜພົບເຫັນຕິດຕໍ່ກັບທາງບ້ານເປັນຫວ່ງຊື່ ນາງ ນ້ຳທິບ ແກ້ວປັນຍາ

ໄດ້ຫນີອອກຈາກບ້ານໄປໄດ້ 3-4ມື້ແລ້ວ

ຜູ້ກ່ຽວແມ່ນຢູ່ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ໃຜພົບເຫັນຕິດຕໍເບີ020 9770 2679 ແລະ 020 5911 9443ຄົນ​ໃນ​ຮູບປະ​ກາດ​ຕາມ​ຫາໜີ​ອອກ​ຈາກ​ບ້ານ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button