Breaking News

ດ່ວນ ໃຜພົບເຫັນແຈ້ງດ່ວນ

ປະກາດຕາມຫາບຸກຄົນໃນຮູບໃຜພົບເຫັນຕິດຕໍ່ກັບທາງບ້ານເປັນຫວ່ງຊື່ ນາງ ນ້ຳທິບ ແກ້ວປັນຍາ

ໄດ້ຫນີອອກຈາກບ້ານໄປໄດ້ 3-4ມື້ແລ້ວ

ຜູ້ກ່ຽວແມ່ນຢູ່ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ໃຜພົບເຫັນຕິດຕໍເບີ020 9770 2679 ແລະ 020 5911 9443ຄົນ​ໃນ​ຮູບປະ​ກາດ​ຕາມ​ຫາໜີ​ອອກ​ຈາກ​ບ້ານ

About admin

Check Also

ປະເທດລາວສວຍງາມຮັ່ງມີ ແຕ່ເປັນຫຍັງປະຊາຊົນລາວບາງບ່ອນຍັງທຸກຍາກ

ນັບວ່າເປັນກຽດຢ່າງສູງທີ່ ສປປ ລາວ ເຮົາຖືກຍົກໃຫ້ເປັນປະເທດທີ່ມີຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດເປັນຕົ້ນທຶນສູງສຸດໃນໂລກ. ອີງຕາມເວັບໄຊເອໂຄບິສເນັສ (Ecobusiness)ໄດ້ເຜີຍແຜ່ບົດລາຍງານດັດຊະນີຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ (Natural Capital Index) ຂອງໂລກປະຈຳປີ 2021 ສປປ ລາວ ເຮົາຖືກຈັດອັນດັບໜຶ່ງຂອງໂລກ. ສ່ວນຮອງລົງມາກໍມີ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Comments

No comments to show.