ປຳ້ນຳ້ມັນແອັດຊັ່ງຫມົດ !!! ແຕ່ວ່າວາງຂາຍຫນ້າປຳ້ພັດມີແລະລາຄາແພງກວ່າໃນປຳ້

ປຳ້ນຳ້ມັນແອັດຊັ່ງຫມົດ !!! ແຕ່ວ່າວາງຂາຍຫນ້າປຳ້ພັດມີແລະລາຄາແພງກວ່າໃນປຳ້

ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຄວນພິຈາລະນາ,ເພາະເປັນຊ່ວງໂຄວິດຄວນຊິມີການຜ່ອນຜັນແຕ່ນີ້ມັນຂູດຮີດແມ່ນບໍ…?

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.