ຂ່າວທົ່ວໄປ

ບໍ່ເຄີຍຄິດເລີຍວ່າເຮົາເກີດມາຊາດດຽວຈະຖືກທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍເຖິງພຽງນີ້.

(ພໍ່ແມ່ລ້ຽງມາຈົນໃຫຍ່ຍັງບໍ່ເຄີຍລົງມືເຖິງຂັ້ນນີ້) ນີ້ຍັງວ່າເຫັນແຕ່ປາກແຕກເລືອດອອກ ຕີຫົວຈົນຫົວໂນຫົວໄຂ່ອີກດີແຕ່ສະໝອງບໍ່ເຊື່ອມຝາມືຜູ້ຊາຍມັນທັງເຈັບທັງ ທັງປວດສຳໃດຄວາມແຮງຕອນໃຈຮ້າຍ.

#ເປັນຮອດເຈົ້າໜ້າທີ່ເງິນຄຳກະຫຸບ ກະຫອບເອົາໄປແຖມຍັງມາທຳຮ້າຍຕີລູກເມຍຈົນເລືອດຕົກຢາງອອກແບບນີ້ມັນສົມຄວນແລ້ວບໍ່ກົດໝາຍຮູ້ຢູ່ແກ່ໃຈບໍ່ພໍໃຈຫຍັງກະໃຫ້ມາເວົ້າກັນດີໆ ມາແລ້ວມາຕົບມາຕີແບບນີ້ໃຜຊິທົນໄດ້.

ບໍ່ຂໍຮັບກຳຕໍ່ແລ້ວເລີຜ່ານ ມາມີແຕ່ຄວາມອົດທົນຫລາຍແລ້ວ.

ໃຫ້ໂອກາດມາເປັນ10ເທື່ອ ແຕ່ຄັ້ງນີ້ມັນເກີນທົນແລ້ວຊິບໍ່ມີໂອກາດອີກຕໍ່ໄປແລ້ວ.

ຂໍຈົບຂໍເຊົາພຽງເທົ່ານີ້.ຂໍໃຫ້ເບິດເວນເບິດກຳກັບຄວາມເຈັບປວດຄັ້ງນີ້.

ທີ່ມາ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button