ຂ່າວທົ່ວໄປ

ເຫດລົດດາມ ເກາະກັບຂົວ ເກີດຢູ່ຂົວຂ້າມນ້ຳຂອງເມືອງປາກລາຍ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ.

ເຫດລົດດາມ ເກາະກັບຂົວ

ເກີດຢູ່ຂົວຂ້າມນ້ຳຂອງເມືອງປາກລາຍ,

ແຂວງໄຊຍະບູລີ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button