ຂ່າວທົ່ວໄປ

ແບ່ງເຄິ່ງຕົວຈິງ.

ແບ່ງເຄິ່ງຕົວຈິງ.

ຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກ ໂພສ ໃນວັນທີ 25/10/2022 ວ່າ: ຈັ່ງແມ່ນນໍ້ ພໍ່ແມ່ຝາກເຂົ້າມາແຕ່ປາກລາຍ ແຂວງໄຊຍະບູລີ

ເພື່ອໃຫ້ລູກໄດ້ກິນ ແຕ່ຕອນຝາກກະຄືຫລາຍ

ບາດມາຮອດວຽງຈັນ ຫາຍໄປເປັນເຄິ່ງ ຝາກເຕືອນໄວ້ໃຜທີ່ຈະຝາກເຂົ້າໃຫ້ເບິ່ງລະອຽດເດີ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button