ຂ່າວທົ່ວໄປ

ສອງແຖວ ສາຍໃດນໍ.

ສອງແຖວ ສາຍໃດນໍ.

ຊົ່ວແທ້ເສຍວັດທະນາທຳລາວໝົດ

ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກວດສອບແດ່

ຝາກບອກຜູ້ບ່າວເຖົ້າອາຍຸສູງທີ່ມາຈາກ ເມກາ ໃຫ້ເບິ່ງຄືນພຶດຕິກຳຂອງຕົວເອງເດເດີ້

ບໍແມ່ນວ່າ ຕົນຢູ່ອີກປະເທດແລ້ວຈະມາເຮັດມົ້ວສຸມຢູ່ປະເທດລາວແບບນີ້.

Faj rau tu thaub Lau Hmoob Meska no thiab tu txhai Hmoob nplog no, yuav ua dab tsi lo yuav tau hawm kev cai lij choj ntawm lub teb chaw Laos thiab mog tsam neb poob nyiaj…

ຂອບໃຈເຈົ້າຂອງຕົ້ນຄຼີບ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button