ຂ່າວທົ່ວໄປ

ອີຕົນແດ່ !..ສາວຄູ ອາສາ10ປີ ບໍ່ໄດ້ໂກຕ່າ ຕັດສີນໃຈລາອອກດ້ວຍນ້ຳຕາ

ສາວຄູ ອາສາສອນມາ 10 ປີ ບໍ່ມີວິແວວໄດ້ໂກຕາ ຈຳໃຈລາອອກມາຍ້ອນຄອບຄົວທຸກຍາກຂາດເຂີນ.

ແລະ ອາຍຸກໍ່ສຸງແລ້ວ 10 ປີບໍ່ມີຄວາມຫມາຍ.

ນ້ອງຄົນນີ້ແມ່ນເລີ່ມສອນມາຕັ້ງແຕ່ປີ2013ແລ້ວ…ການເສຍເວລາ 10 ປີກໍ່ປານຕາຍເກິດໃຫມ່ ສູນເສຍທັ້ງເງີນ ເວລາ ແລະຄວາມຮູ້ສືກ ຕ່າງໆ

#ຖ້າໃຜເຫັນແລ້ວດີຕົນລາວສາມາດຊວຍເຫລືອນ້ຳໃຈ ເພື່ອສູ້ຊິວີດຕໍ່ ສາມາດ ຊ່ວຍລາວໄດ້

ຊົມຄລິບ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button