ຂ່າວທົ່ວໄປ

ແຊ໌ດ່ວນໆ ອາຈານທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍນັກຮຽນ ແລະ ດຶງເສື້ອຈົນຂາດ

ອາຈານທຳຮ້າຍນັກຮຽນ !

ຂໍປະສານສຳພັນເຖີງອ້າຍນ້ອງນັກຮຽນ

ໂຮງຮຽນ ມສ ລ້ອງຊານເລື່ອງມີຢູ່ວາ ນັກຮຽນໄດ້ເປົາຫມາກວີດ ໃນໂຮງຮຽນເວລາເລີກໂຮງຮຽນແລ້ວແຕ່ອາຈານໄດ້ມາເຫັນແລະບໍ່ພໍໃຈກັບນັກຮຽນເຊີງອາຈານໄດ້ດຶງເສື້ອນັກຮຽນຈົນຂາດ ແລະ ທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍນ້ອງນັກຮຽນ

ອາຈານໄດ້ບັງຄັບນ້ອງນັກຮຽນຂຶ້ນຫ້ອງການອາຈານຄົນນີ້ບໍ່ໄດ້ເຮັດເທື່ອດຽວ ແລະ ຄົນດຽວໃນໂຮງຮຽນແຕ່ເຮັດຫຼາຍ ແລະ ເຮັດເກີນກົດລະບຽບໃນໂຮງຮຽນ

ສົມຄວນແລ້ວບໍ່ອາຈານເຮັດແບບນີ້….?

ຊົມຄລິບ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button