ຂ່າວທົ່ວໄປ

ປະທານສະພາປະຊາຊົນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.”

ສຶກສາຂໍ້ມູນ “ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກ ຂອງສະພາປະຊາຊົນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຊຸດທີ II ຄັ້ງວັນທີ 01-03 ເມສາ 2021, ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ

(1) ທ່ານ ອານຸພາບ ຕຸນາລົມ ເປັນປະທານສະພາປະຊາຊົນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ

(2) ທ່ານ ອາດສະພັງທອງ ສີພັນດອນ ເປັນເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.”

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button