ຂ່າວທົ່ວໄປ

ຈູດໂຮງຮຽນ.

#ຈູດໂຮງຮຽນ.

ໃນວັນທີ 31/11/2022 ມີຄົນບໍ່ດີ ຈູດປື້ມການຮຽນ-ການສອນ ໂຮງຮຽນປະຖົມຜາສັງ ເມືອງເຟືອງ ແຂວງວຽງຈັນ ເສຍຫາຍເລັກຫນ້ອຍ.

ຄົນບໍ່ດີ ໄດ້ຈູດເອກະສານການຮຽນ-ການສອນ ມາກອງລວມກັນ ແລ້ວເອົາໄຟຈູດ

ເຮັດໃຫ້ປື້ມຕຳລາຮຽນ ເສຍຫາຍ ເລັກຫນ້ອຍ ແຕ່ໂຊກດີ ໄຟບໍ່ໄຫມ້ລາມໃສ່ອາຄານຮຽນ.

,,

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button