ຂ່າວທົ່ວໄປ

ຕາອີຕົນ! ພົບເດັກນ້ອຍຖືກຖິ້ມໄວ້ແຄມທາງ

😭ຕາອີຕົນ! ພົບເດັກນ້ອຍຖືກຖິ້ມໄວ້ແຄມທາງ

ເຊົ້າມື້ນີ້ ວັນທີ 4 ພະຈິກ 2022 ຢູ່ບ້ານນາຝັ່ງ ແຂວງຈຳປາສັກ ຢ່າງບໍ່ຊາບສາເຫດ ແລະ ບໍ່ຮູ້ວ່າພໍ່ແມ່ແມ່ນໃຜ

ໂດຍມີຊຸ້ມປົກອາຫານປົກໄວ້ພ້ອມກັບເອົາຂອນໄມ້ເຕັງ ແລະ ມີຮອຍເລືອດໄຫຼເປັນທາງເມື່ອນຳຕາມຮອຍເລືອດບໍ່ໄກພົບສິ້ນເປື້ອນເລືອດຕາກໄວ້ແຄມຮົ້ວ

ເຊິ່ງໂຊກດີມີຄົນມາພົບເຫັນ ແລ້ວຜູກແຂນເອົາຮັບເປັນບຸດບຸນທຳແລ້ວ🙏🏻

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button