ຂ່າວທົ່ວໄປ

ຍັງສູງຂຶ້ນໜ້າ! ເດືອນຕຸລາ ເງິນເຟີ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 36.7%

ຍັງສູງຂຶ້ນໜ້າ! ເດືອນຕຸລາ ເງິນເຟີ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 36.7%

ໂຕເລກເງິນເຟີ້ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຍັງເພີ່ມຂຶ້ນສູງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍອັດຕາເງິນເຟີ້ລວມ

ເດືອນຕຸລາ 2022 ທຽບ ປີຕໍ່ປີຂຶ້ນຕໍ່ເນື່ອງ ຢູ່ໃນລະດັບ 36.7% (ເດືອນກັນຍາ 2022 ແມ່ນ 34.5).

ເນື່ອງຈາກການເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ທຸກໝວດສິນຄ້າ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ໝວດສະບຽງອາຫານ.

ທີ່ມາ: ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

#TargetMagazine

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button