ຂ່າວທົ່ວໄປ

ຂໍໂທດເດີ້ແມ່ ທີ່ລູກເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນເບີ່ງແມ່ໃນທາງທີ່ທີ່ບໍ່ດີ ລູກກາບຂໍໂທດ🙏

ຂໍໂທດເດີ້ແມ່ ທີ່ລູກເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນເບີ່ງແມ່ໃນທາງທີ່ທີ່ບໍ່ດີ ລູກກາບຂໍໂທດ🙏

❤️‍🩹❤️ເຫັນນ້ຳຕາແມ່ຕູ້ຈ່ອຍແລ້ວຂ້ອຍໂຄດທໍລະມານໃຈ ການເປັນຄົນດັງນີ້ມັນຢາກອີຫຼີ

ຂ້ອຍຍອມຮັບຜິດທຸກຢ່າງສິ່ງທີ່ແຄ໌ທີ່ສຸດຄືຄວາມຮູ້ສືກຂອງແມ່ຂ້ອຍ ຂໍໂທດທີ່ເຮັດໃຫ້ເສຍນ້ຳຕາ ຂໍໂທດສັງຄົມ

ຂໍໂທດແມ່ຍິງລາວຂໍໂທດFcທີ່ຄິດໜ້ອຍເກີນໄປ🙏❤️❤️‍🩹

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button