ຂ່າວທົ່ວໄປ

ໜ້າສົງສານເດັກນ້ອຍຫາເຊົ້າກິນຄ່ຳ

ໜ້າສົງສານເດັກນ້ອຍຫາເຊົ້າກິນຄ່ຳ

!!ຈາກການສອບຖາມນ້ອງບອກວ່າ :

ນ້ອງເຂົ້າໄປຂາຍໃນບຸນພຣະທາດຫຼວງບໍ່ໄດ້ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າໃຫ້ເສຍເງິນກ່ອນຈັງເຂົ້າໄປຂາຍໄດ້

ມັນແມ່ນບໍ່ເດັກນ້ອຍຫາເຊົ້າກິນຄ່ຳແບບນີ້ຄືເຮັດໃຈຮ້າຍໃຈດຳກັບນ້ອງແທ້ .

ຄິບຖ່່າຍຈາກອ້າຍໃຈດີຄົນໜຶ່ງ.

ໜ້າສົງສານເດັກນ້ອຍຫາເຊົ້າກິນຄ່ຳ !!

ຈາກການສອບຖາມນ້ອງບອກວ່າ :

ນ້ອງເຂົ້າໄປຂາຍໃນບຸນພຣະທາດຫຼວງບໍ່ໄດ້ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າໃຫ້ເສຍເງິນກ່ອນຈັງເຂົ້າໄປຂາຍໄດ້

ມັນແມ່ນບໍ່ເດັກນ້ອຍຫາເຊົ້າກິນຄ່ຳແບບນີ້ຄືເຮັດໃຈຮ້າຍໃຈດຳກັບນ້ອງແທ້ .

ຄິບຖ່່າຍຈາກອ້າຍໃຈດີຄົນໜຶ່ງ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button