ຕ້ອງການຊື້ແມງງອດຈຳນວນຫຼາຍໃຜເຫັນຢູ່ໃສຮີບຈັບມາຂາຍດ່ວນ

ຊອກໄດ້ຈັກໂຕກໍ່ເອົາໝົດລາຄາ 8ແສນກີບ/ໂລ.

Tell: 54921019 WhatsApp 54917543👉ແຊຣ໌ໆໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ເຫັນດ້ວຍ.

ຕິດຕາມເພຈ໌ດ້ວຍເພື່ອຊື້ຂາຍໄປນຳກັນ.

ທີ່ມາ;

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *