ຂ່າວທົ່ວໄປ

ຢຸດໂອ້ອວດສິ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ເພາະມັນບໍ່ໄດ້ເປັນຜົນດີກັບຕົວເຮົາເລີຍ

ຢຸດໂອ້ອວດ 10 ຢ່າງຕໍ່ໄປນີ້ ເພາະມັນບໍ່ໄດ້ເປັນຜົນດີກັບຕົວເຮົາແມ່ນແຕ່ໜ້ອຍດຽວ.ຢ່າອວດສະຫຼາດ: ຄົນສະຫຼາດແທ້ຈະບໍ່ຂີ້ໂມ້ ຈະຟັງຫຼາຍກວ່າເວົ້າ,ຈະບໍ່ອວດສະຫຼາດໃຫ້ເບິ່ງຄືໂງ່ ແຕ່ຈະແກ້ງໂງ່ໃຫ້ຄືວ່າສະຫຼາດ ແລະ ບໍ່ມັກເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນຊັງ

ຢ່າອວດຮູ້: ຖ້າບໍ່ຮູ້ຢ່າບອກວ່າຮູ້ໃຫ້ເບິ່ງຄືເກັ່ງ ເພາະສຸດທ້າຍຈະກາຍເປັນໂງ່ ບໍ່ເສຍຫາຍຫຍັງທີ່ຄົນອື່ນຈະຮູ້ຫຼາຍກວ່າເຮົາ

ຢ່າອວດເກັ່ງ: ເຮົາບໍ່ແມ່ນຄົນເກັ່ງທີ່ສຸດໃນໂລກຍັງມີຄົນເກັ່ງກວ່າເຮົາຕ້ອງຍອມຮັບມີຄົນບໍ່ເກັ່ງທີ່ອິດສາເຮົາຕ້ອງລະວັງຕ້ອງອວດເກັ່ງຈະບໍ່ພັດທະນາ ແລະ ອາດບໍ່ມີທີ່ຢືນ

ຢ່າອວດດີ: ຄົນອວດດີ,ອວດອົ່ງທະນົງຕົວບໍ່ມີໃຜຢາກຊ່ວຍເຫຼືອເວລາລຳບາກຈະບໍ່ມີໃຜຫຼຽວແລຕ້ອງຮູ້ຈັກອ່ອນນ້ອມຖ່ອມຕົນ,ຕີຄ່າຕົນເອງສູງແຕ່ສະແດງຕົນຕໍ່າກວ່າທີ່ເປັນສະເໝີ

ຢ່າອວດເດັ່ນ: ເຖິງເຮົາຈະຮູ້ສຶກເໜືອໃຜກໍ່ບໍ່ມີໃຜຢາກຮູ້ສຶກດີນຳຖ້າຮູ້ໂຕວ່າເດັ່ນໃຫ້ຍົກຍ້ອງຄົນອື່ນໃຫ້ເຂົາຮູ້ສຶກເທົ່າທຽມບໍ່ນ້ອຍໜ້າ ແລະ ຢ່າຊິງດີຊິງເດັ່ນກັບໃຜ

ຢ່າອວດລວຍ: ຄົນຮັ່ງມີບໍ່ຕ້ອງແລ່ນຫາເຮັດຫຍັງອວດໃຜຄົນບໍ່ມີຕ້ອງດີ້ນຮົນຫານັ້ນຫານີ້ອວດຄົນອື່ນ ເຖິງລວຍແລ້ວອວດລວຍກໍ່ໝົດຕົວໄດ້ຄືກັນ ຍິ່ງຈົນແລ້ວອວດລວຍຍິ່ງບໍ່ມີຕະຫຼອດໄປ

ຢ່າອວດຜົນງານ: ຜົນງານດີບໍ່ຕ້ອງໂອ້ອວດຄົນຈະເບິ່ງເຫັນ ແລະ ຊື່ນຊົມເອງຈົ່ງເວົ້າເຖິງຜົນງານໂຕເອງຢ່າງພູມໃຈໄດ້ ແຕ່ຢ່ພະຍາຍາມເໜືອຄົນອື່ນດ້ວຍການວິຈານຜົນງານຄົນອື່ນ

ຢ່າອວດຜົນສຳເລັດ: ຊີວິດຄົນເຮົາມີຂຶ້ນມີລົງເວລາຂຶ້ນຢ່າຫຼົງ,ເວລາລົງຈະໄດ້ບໍ່ຖືກຊໍ້າເຕີມຍິ່ງສຳເລັດຍິ່ງຕ້ອງຖ່ອມຕົນເຖິງຈະມີຄົນຮັກ ແລະ ເອົາແບບຢ່າງ

ຢ່າອວດຄວາມສຸກ: ຄົນມີຄວາມສຸກທີ່ແທ້ຈິງບໍ່ຕ້ອງທຽວອວດໃຜວ່າມີຄວາມສຸກ ຖ້າມີຄວາມສຸກຢູ່ງຽບກໍ່ໄດ້ບໍ່ຕ້ອງໂຊຄົນອື່ນວ່າຊີວິດເພີເຟັກຊໍ່າໃດນັ້ນບໍ່ແມ່ນຄົນມີຄວາມສຸກແຕ່ຄົນມີປົມດ້ອຍ.

ຢ່າອວດຄວາມລັບ: ບໍ່ວ່າຈະຮູ້ຈັກໃຜກໍ່ຮູ້ໜ້າບໍ່ຮູ້ໃຈຢ່າທຽວບອກຄວາມລັບກັບໃຜໆເພາະເກັບຫຍັງໄວ້ກໍ່ບໍ່ຢູ່ຫາຄົນທີ່ໄວ້ວາງໃຈໄດ້ບໍ່ມີເທົ່າໃດຄົນໃນຊີວິດ ແລະ ເກັບຄວາມລັບໄວ້ກັບພວກເຂົາເທົ່ານັ້ນ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button