ຂ່າວທົ່ວໄປ

ຕ້ອງການຊື້ໃນລາຄາ5.000.​000-10.000.000ລ້ານກິບ

ຕ້ອງການຊື້ໃນລາຄາ5000.000ກີບ ຫາ10.000.000ລ້ານກີບ/ໂລ

ໃຜເຫັນຢູ່ໃສຂູດມາໃຫ້ເດ່ຊອກໄດ້ຈັກໂລກໍ່ເອົາ

ໃຜຊອກໄດ້ຕິດຕໍ່ຫາTell: WhatsApp 54917543 &54921019

👉ແຊຣ໌ໆໃຫ້ຄົນໄດ້ເຫັນດ້ວຍ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button