ຂ່າວທົ່ວໄປ

ຄາດວ່າ ຈະບັນລຸ 2 ຕື້ ໂດລ້າສະຫະລັດ ໃນທ້າຍປີນີ້,

🇱🇦 🇻🇳 ການຄ້າ 2 ຝ່າຍ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ ຄາດວ່າ ຈະບັນລຸ 2 ຕື້ ໂດລ້າສະຫະລັດ ໃນທ້າຍປີນີ້,

ເພີ່ມຂຶ້ນ 28.2% ໃນແຕ່ລະປີ ແລະ ບັນລຸແລ້ວ 1.4 ຕື້ໂດລ້າສະຫະລັດ ໃນ 10 ເດືອນ ປີ 2022.

ຫວຽດນາມ ລົງທຶນ ໃນ 78 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄ້ວນ ໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ເປັນອັນດັບ #3 ດ້ານການລົງທຶນ ຢູ່ ສປປ ລາວ,

ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການລົງທຶນ ພາກ ກະສິກໍາ, ທະນາຄານ, ການເງິນ, ການສື່ສານ, ກາຮຜະລິດ ແລະ ການແປຮູບ.

ທີ່ມາ: VNA

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button