ຂ່າວທົ່ວໄປ

ຊົມເຊີຍ…!! ປະເທດລາວຕັ້ງເປົ້າ ອີກ 13 ປີ ຈະມີປ່າໄມ້ປົກຄຸມ 70%

ພະນັກງານລັດ ຈາກກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຮ່ວມກັບ ອົງການຮ່ວມມືສາກົນ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ (JICA) ໄດ້ສົນທະນາ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງ ແລະ ແຜນງານ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເນື້ອທີ່ປົກຫຸ້ມ ຂອງ ປ່າໄມ້ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ກັບມາເປັນ 70% ຂອງເນື້ອທີ່ທົ່ວປະເທດ ພາຍໃນປີ 2035 ຫຼື ອີກ 13 ປີ ຕໍ່ຈາກນີ້.

ຕົວແທນຈາກ JICA ກ່າວວ່າ ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ຊົມເຊີຍຄວາມພະຍາຍາມ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການຫຼຸດຜ່ອນ ການຕັດໄມ້ທໍາລາຍປ່າ ເຊິ່ງເປັນໜຶ່ງຄວາມພະຍາຍາມແກ້ໄຂການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ໃນທົ່ວໂລກ.

ໃນກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືຕື່ມ ກ່ຽວກັບ ວິທີການຄຸ້ມຄອງ, ການປ້ອງກັນ, ການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ.

..

ທີ່ມາ: https://en.vietnamplus.vn/laos-aims-to…/243958.amp…

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button