ຂ່າວທົ່ວໄປ

ບາງທີ່ການທີ່ຮັບຮູ້ເລື້ອງລາວຂອງຄົນທຸກທີ່ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນແຕ່ລະວັນ ບາງຄັ້ງກະເອົາໄປຄິດນຳຈົນຈະບ້າ

ບາງຄັ້ງກະເອົາໄປຄິດນຳຈົນຈະບ້າ ໃນບາງເຄສທີ່ຊ່ວຍໄດ້ແລະບໍ່ໄດ້ ເຮົາບໍ່ສາມາດຊ່ວຍໃຜໄດ້ຫມົດທຸກຄົນ ເພາະຄົນໃນປະເທດນີ້ບໍ່ແມ່ນມີແຕ່10-20ຄົນ.

ທີ່ຢູ່ຮ່ວມກັນ ບາງຢ່າງເຮົາກະໃຫ້ຄຳແນະນຳທີ່ດີແລະຜີດພາດໄປ ບາງເທື່ອກະອາດໄດ້ດັ່ງໃຈແລະບໍ່ໄດ້ດັ່ງໃຈຕາມຄຳຮຽກຮ້ອງຂໍເພາະແຕ່ລະວັນຄົນແຊັດມາບໍ່ແມ່ນຫນ່ອຍແຕ່ຂ້ອຍມີແຕ່ຄົນດຽວທີ່ຕອບ.

ບາງມື້ມາວຽກເມື່ອຍໆ ຢາກນອນກອດຄົນທີ່ເຮົາຮັກຢາກກີນເຂົ້າແຊບໆ ກະຕ້ອງໄດວາງຄຳເຂົ້າມາຮັບໂທລະສັບ ບາງມື້ກີນເຂົ້າໄປນຳພີມຕອບຂໍ້ຄວາມໄປນຳ ເຖືງບາງທີ່ອາດຈະເຮັດຄືບໍ່ເມື່ອຍ ແຕ່ຄວາມຈີງແລ້ວສຸດເມື່ອຍ ກະຕ້ອງຕ້ອງອົດທົນບໍ່ຈົ່ມບໍ່ເວົ້າເພາະເຮົາເລືອກເຮັດດ້ວຍໂຕເຮົາເອງ.

ບໍ່ມີໃຜບັງຂັບ ສະນັ້ນຖ້າເຮົາເລືອກແລະຕັດສີນໃຈປະຕິບັດໂຕກັບສັງຄົມແລ້ວ ເຮົາກະຍອມຍອມຮັບແລະເຄົາລົບໃນການຕັດສີນໃຈຂອງເຮົາແລະປະຕິບັດຫນ້າທີ່ໃຫ້ມັນດີທີ່ສຸດ.

ຖ້າຫາກວ່າບາງສີ່ງອັນໃດທີ່ຮອງຂໍໄປຂ້າພະເຈົ້າຊ່ວຍບໍ່ໄດ້ກະຂໍໃຫ້ຢ່າຕຳໜິໂທດໂກດກັນກັນເລິຍ ເພາະຄົນເຮົາທູກຄົນ ມີບຸນມີກຳບໍ່ເທົ່າກັນ ອັນໃດພາດໄປຫຼືເຮັດບໍ່ໄດ້ຕາມຈີດໃຈທ່ານຂ້າພະເຈົ້າຂໍບອກຄຳດຽວວ່າຂໍໂທດ ເຮົາເຮັດດີທີ່ສຸດແລ້ວ 🐣🐣🐣🐣

ທີ່ມາ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button