ຂ່າວທົ່ວໄປ

ກວດພົບລັດຖະກອນ ບໍ່ໂປ່ງໃສ 53 ຄົນ

ກະຊວງການເງິນ ກວດພົບລັດຖະກອນ ບໍ່ໂປ່ງໃສ 53 ຄົນ! ປົດອອກໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍ 16 ຄົນ..

ປີ 2022 ນີ້ ກະຊວງການເງິນ ສາມາດກວດກາເຫັນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຜູ້ທີ່ລະເມີດລະບຽບວິໄນ, ກົດໝາຍຈຳນວນ 53 ຄົນ. ( ວັນທີ 7 ທັນວາ 2022 ປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ IX ).

ທ່ານ ບຸນໂຈມ ອຸບົນປະເສີດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງານເງິນກ່າວວ່າ: ໃນປີ 2022 ນີ້ ສາມາດກວດກາເຫັນຜູ້ທີ່ລະເມີດລະບຽບວິໄນ, ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຈຳນວນ 53 ຄົນ:

1. ໃສ່ວິໄນຂັ້ນ 4 (ໃຫ້ອອກຈາກລັດຖະການ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍໃດໆ) ຈໍານວນ 16 ຄົນ

2. ຂັ້ນ 3 (ໂຈະການເລື່ອນຂັ້ນເງິນເດືອນ ແລະ ການຍ້ອງຍໍ, ຫຼຸດຕໍາແໜ່ງບໍລິຫານ ຫຼື ຍ້າຍໄປຮັບໜ້າທີ່ອື່ນທີ່ມີຕໍາແໜ່ງຕໍ່າກວ່າ ເກົ່າ, ປົດຕໍາແໜ່ງບໍລິຫານ ພ້ອມທັງບັນທຶກໄວ້ໃນສໍານວນເອກະສານປະຫວັດຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ) ມີ 14 ຄົນ

3. ຂັ້ນ 2 (ກ່າວເຕືອນ ໂດຍໃຫ້ຂຽນໃບສໍາຫຼວດຕົນເອງ ແລະ ບັນທຶກຄວາມຜິດໄວ້ເປັນຫຼັກຖານ) ມີ 9 ຄົນ

4. ຂັ້ນ 1 (ຕິຕຽນ ໂດຍບັນທຶກຄວາມຜິດໄວ້ເປັນຫຼັກຖານ) ມີ 14 ຄົນ ຊຶ່ງກະຊວງການເງິນ ໄດ້ດຳເນີນຢ່າງເຂັ້ມງວດຕາມກົດໝາຍ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຜູ້ອື່ນເອົາເປັນແບບຢ່າງ.

ປີ 2023 ກະຊວງການເງິນຈະໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງ, ການແຈ້ງ, ການມອບອາກອນ, ມອບພາສີຕ້ອງຜ່ານລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກທັງໝົດ ຊຶ່ງປັດຈຸບັນກະຊວງການເງິນໄດ້ພັດທະນາລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວແຫ່ງຊາດ.

ອັນນີ້, ແມ່ນແກ້ໄຂບັນຫາການລົບຫຼີກພາສີໃນດ່ານໄດ້ໃນລະດັບທີ່ແນ່ນອນ.

ທີ່ມາ: ໂທລະໂຄ່ງ

#TargetMagazine

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button