Breaking News

ປະກາດ ! ຮັບສະໝັກສອບເສັງເອົາລັດຖະກອນໃໝ່ ປະຈໍາປີ 2021

ຫ້ອງການຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກ ຂໍແຈ້ງມາຍັງບັນດາທ່ານ ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈຢາກສະໝັກສອບເສັງເຂົ້າເປັນລັດຖະກອນ ຢູ່ ຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກ ຊຶ່ງມີສາຂາວິຊາ ແລະ ມາດຕະຖານ-ເງື່ອນໄຂ ລະອຽດດັ່ງນີ້:

* ສາຂາວິຊາທີ່ຕ້ອງການ

1. ວິທະຍາສາດການເມືອງ, ກົດໝາຍການປົກຄອງ: ຕ້ອງຈົບ ປະລິນຍາຕີຂຶ້ນໄປ;

2. ອັກສອນສາດ (ພາສາຈີນ): ຕ້ອງຈົບ ປະລິນຍາຕີຂຶ້ນໄປ, ຄະແນນ HSK ລະດັບ 4 ຂຶ້ນໄປ;

3. ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ (ພັດທະນາໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕີ): ຕ້ອງຈົບ ຊັ້ນສູງຂຶ້ນໄປ.

ມີປະຫວັດຕົ້ນກໍາເນີດ, ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕົນເອງ ແລະ ປະຫວັດຄອບຄົວຈະແຈ້ງ;

* ມາດຕະຖານ ແລະ ເງື່ອນໄຂຖືສັນຊາດລາວໂດຍກຳເນີດ, ອາຍຸບໍ່ເກີນ 34 ປີ, ມີເຈດຈໍານົງຢາກເຂົ້າເປັນລັດຖະກອນ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກ;

ບໍ່ເຄີຍຖືກສານຕັດສິນລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບ, ບໍ່ຖືກວິໄນໃຫ້ອອກຈາກການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດ, ເອກະຊົນ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ;

ມີຄວາມຮູ້ດ້ານພາສາຈີນ ຫຼື ພາສາຫວຽດນາມໃນລະດັບດີ (ສາມາດອ່ານ, ຂຽນ, ແປເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ແປປາກເປົ່າໄດ້) ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ;

* ມາດຕະຖານ ແລະ ເງື່ອນໄຂຖືສັນຊາດລາວໂດຍກຳເນີດ, ອາຍຸບໍ່ເກີນ 34 ປີ, ມີເຈດຈໍານົງຢາກເຂົ້າເປັນລັດຖະກອນ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກ;

ມີຄວາມຮູ້-ຄວາມສາມາດນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕີໃນລະດັບດີ;ມີມະນຸດສໍາພັນດີ ແລະ ສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ (ໃບຢັ້ງຢືນສຸຂະພາບຈາກໂຮງໝໍສູນກາງ ບໍ່ໃຫ້ກາຍ 3 ເດືອນ);

– ມີບ່ອນພັກເຊົາ ແລະ ພາຫະນະທຽວການເປັນຂອງຕົນເອງ.

* ຂັ້ນຕອນ, ວັນ ແລະ ເວລາສະໝັກ

1. ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດແບບຟອມສະໝັກທີ່ເວບໄຊ້ຂອງຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກ: www.pccob.gov.la, ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 01 ມິຖຸນາ 2021 ແລະ ປິດປະກາດ ວັນທີ 06 ມິຖຸນາ 2021;

2. ກະລຸນາປະກອບເອກະສານໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ຕາມຄໍາແນະນໍາທີ່ລະບຸໄວ້ໃນແບບຟອມສະໝັກ ແລ້ວສົ່ງເຖິງຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກ ສະເພາະທາງອີເມວ (Email): pccob1955@gmail.com ບໍ່ໃຫ້ກາຍວັນທີ 11 ມິຖຸນາ 2021.

3. ຜູ້ທີ່ຜ່ານການກວດກາມາດຕະຖານ-ເງື່ອນໄຂ ແລະ ປະກອບເອກະສານຄົບຖ້ວນຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້, ຄະນະຮັບຜິດຊອບສອບເສັງລັດຖະກອນຂອງຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກ ຈະແຈ້ງຕອບຄືນ ແລະ ນັດມາເອົາບັດເຂົ້າຫ້ອງສອບເສັງ;

4. ສອບຖາມຂໍ້ມູນ: ກົມຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ, ຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກ ໂທ: 020 54405050.

ທີ່ມາ

About admin

Check Also

ສາວ​ໂສດ ຜູ້​ຂັບ​ລົດ​ໄຟ​ຄົນ​ທຳ​ອິດ​ຂອງ​ລາວ

ໂດຍ: ວັນ​ໄຊ ຕະ​ວິນ​ຍານ. ນາງ ສົມ​ພອນ ອິນ​ເລິງ​ສີ ເຕີບ​ໂຕ​ມາ​ຈາກ​ຄອບຄົວ​ຊາວນາ ຢູ່​ບ້ານສິລິ​ເຮື່ອງ ເມືອງ​ສິງ ແຂວງ​ຫຼວງ​ນໍ້າ​ທາ. ຈົບ​ການສຶກສາ​ຊັ້ນ​ມັດທະຍົມ​ສົມ ບູນ​ຢູ່​ໂຮງຮຽນ ມສ ບ້ານ​ກາງ​ໃໝ່ ເມືອງ​ສິງ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Comments

No comments to show.