ຂ່າວທົ່ວໄປ

ຄວາມຈິງ ຫຼື ເປັນພຽງຂ່າວລື..!! ພໍ່ແທ້ໆຮ່ວມມືກັບເມຍໃໝ່ ວາງຢາສານໜູໃສ່ເຂົ້າໃຫ້ລູກສາວກິນ ຈົນໄດ້ຫາມສົ່ງໂຮງໝໍ

ຂໍໂທດປ້າຂໍໂທດຫລານຂໍໂທດລຸງທີ່ບໍ່ສາມາດໄປຕໍ່ໄດ້ອີກໂລກບໍ່ໃຈດີກັບເຮົາ ..😞

😞🙏🙏🙏🙏ເຮົາຊື່ວ່າ ນາ ເຮົາຢູ່ຕົວຄົນດຽວແມ່ເຮົາໄດ້ເສຍແລ້ວພໍ່ເຮົາໄປເອົາແມ່ໄຫມ່ພໍ່ເຮົາເຮັດໃສ່ເຂົາທຸກຢ່າງຕີແລະຂັງໄວ້ຢູ່ຫ້ອງ5ມື້ພໍອອກມາໄດ້ລາວກໍ່ນຳເຮັດໃສ່ເຮົາຈົນມື້ຫນື່ງແມ່ໄຫມ່ໄດ້ເອົາເຂ້າມາໃຫ້ເຮົາກີນແຕ່ໃນເຂ້ານັ້ນລາວໄດ້ໃສ່ຢາເບື່ອຫນູໃຫ້ເຮົາກີນເຂົາກີນແລ້ວໄດ້ໄປລ້າງທ້ອງຢູ່ໂຮງຫມໍ

😔 ຈົນເຮົາດີເຊົາແລ້ວຈະໄປແຈ້ງຄວາມແຕ່ທາງຕຳຫລວດເພີ່ນບໍ່ເຫັນດີນຳແລະບໍ່ຮັບແຈ້ງເຮົາກໍ່ບໍ່ຮູ້ສາເຫດແລະທຸກຢ່າງກໍ່ງຽບໄປພໍ່ເຮົາກໍ່ໄດ້ຕັດຂາດຈາກເຮົາຕອນນີ້ເຮົາບໍ່ເຫລືອຫຍັງ

😓 ຄົນທີ່ເຄຍສັນຍາວ່າຊິບໍ່ຖີ້ມກໍ່ຖີ້ມໄປເບີດແລ້ວ ຟ້າຫລັງຝົນບໍ່ມີຫຍັງສວຍງາມ

😞 ຖ້າຊາດຫນ້າມີແທ້ຂໍໃຫ້ເຈີຄວາມສຸກກົ່ວນີ້ 🥺

ປະກາດຄົນຫາຍຝາກແຊຮ໌ ນ. ນາຕາລີ ອາຍຸ20 ໄດ້ອອກໄປຈາກເຮືອນຕອນເວລາ 09:00 ເຊ້ານິ້

ຢູ່ເມືອງປາກຊັນ .ທ່າແຂກ ປາກຊັນ ທ່າພະບາດ ໃຜຢູ່3ເມືອງນີ້ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຜພົບເຫັນຕິດຕໍ່ຫາແນ່

ຖ້າໃຜເຫັນຫລືໄດ້ເບາະແສທາງພີ່ນ້ອງຊິມີລາງວັນໃຫ້ 30,000,000 ກີບ 🙏

ຂໍໂທດປ້າຂໍໂທດຫລານຂໍໂທດລຸງທີ່ບໍ່ສາມາດໄປຕໍ່ໄດ້ອີກໂລກບໍ່ໃຈດີກັບເຮົາ ..

😞😞🙏🙏🙏🙏ເຮົາຊື່ວ່າ ນາ ເຮົາຢູ່ຕົວຄົນດຽວແມ່ເຮົາໄດ້ເສຍແລ້ວພໍ່ເຮົາໄປເອົາແມ່ໄຫມ່ພໍ່ເຮົາເຮັດໃສ່ເຂົາທຸກຢ່າງຕີແລະຂັງໄວ້ຢູ່ຫ້ອງ5ມື້ພໍອອກມາໄດ້ລາວກໍ່ນຳເຮັດໃສ່ເຮົາຈົນມື້ຫນື່ງແມ່ໄຫມ່ໄດ້ເອົາເຂ້າມາໃຫ້ເຮົາກີນແຕ່ໃນເຂ້ານັ້ນລາວໄດ້ໃສ່ຢາເບື່ອຫນູໃຫ້ເຮົາກີນເຂົາກີນແລ້ວໄດ້ໄປລ້າງທ້ອງຢູ່ໂຮງຫມໍ

😔 ຈົນເຮົາດີເຊົາແລ້ວຈະໄປແຈ້ງຄວາມແຕ່ທາງຕຳຫລວດເພີ່ນບໍ່ເຫັນດີນຳແລະບໍ່ຮັບແຈ້ງເຮົາກໍ່ບໍ່ຮູ້ສາເຫດແລະທຸກຢ່າງກໍ່ງຽບໄປພໍ່ເຮົາກໍ່ໄດ້ຕັດຂາດຈາກເຮົາຕອນນີ້ເຮົາບໍ່ເຫລືອຫຍັງ

😓 ຄົນທີ່ເຄຍສັນຍາວ່າຊິບໍ່ຖີ້ມກໍ່ຖີ້ມໄປເບີດແລ້ວ ຟ້າຫລັງຝົນບໍ່ມີຫຍັງສວຍງາມ

😞 ຖ້າຊາດຫນ້າມີແທ້ຂໍໃຫ້ເຈີຄວາມສຸກກົ່ວນີ້ 🥺

…ທີ່ມາ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button