ສະຖານທີ່ສ່ຽງ ທີ່ພົວພັນກັບການເຄື່ອນໄຫວຜູ້ຕິດເຊື້ອ

ສະຖານທີ່ສ່ຽງ ທີ່ພົວພັນກັບການເຄື່ອນໄຫວຜູ້ຕິດເຊື້ອໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ວັນທີ 2​ມິຖຸນາ 2021 ທັງ 4 ຄົນ

ຈຸດສ່ຽງທີ່ 4 ຄົນຕິດເຊື້ອໄດ້ໄປເຄື່ອນໄຫວ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *