ຂ່າວທົ່ວໄປ

ຊົມເຊີຍ !! ໃນມື້ນີ້ 02.06.2021 ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບວັກຊີນຈຳນວນ 100.620 ໂດສ

👏 👏 ຊົມເຊີຍ !! ໃນມື້ນີ້ 02.06.2021 ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ຊຸດໃໝ່ຈາກໂຄງການການຮ່ວມມືເພື່ອວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 (COVAX Facility) ເຊິ່ງປະກອບມີວັກຊີນຟາຍເຊີ (Pfizer BioNTech) ຈຳນວນ 100.620 ໂດສ. ວັກຊີນຊຸດດັ່ງກ່າວເເມ່ນຈະໄດ້ນຳໃຊ້ເພື່ອທຳການສັກຢາກັນພະຍາດໃຫ້ແກ່ປະຊາກອນຈຳນວນ 50.300 ຄົນ ທີ່ມີອາຍຸ 60 ປີຂຶ້ນໄປ ແລະ ເປັນພະຍາດຊໍ້າເຮື້ອ.

ວັກຊີນຊຸດໃໝ່ນີ້ ເເມ່ນຈະຊ່ວຍລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ບັນລຸເປົ້າໝາຍການສັກວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ເພຶ່ອປົກປ້ອງ 50% ຂອງຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດພາຍໃນປີ 2021.

ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ເສີມສ້າງລະບົບຄວາມເຢັນພິເສດໃນປະເທດເພື່ອຮອງຮັບວັກຊີນຟາຍເຊີ, ເຊິ່ງຕ້ອງການ ການເກັບຮັກສາໃນອຸນຫະພູມເຢັນເຖິງ ລົບ 70 ອົງສາເຊນຊຽດ ເພື່ອຮັກສາປະສິດທິພາບຂອງວັກຊີນ.

ອ່ານບົດຖະແຫຼງຂ່າວ: https://uni.cf/3wQfESy

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button