ຂ່າວທົ່ວໄປ

ຊົມເຊີຍ ເຈ້າໜ້າທີ່ໄທ ແລະ ທະຫານຊາຍແດນລາວ ບໍ່ຖິ້ມ ກັນ

ຊົມເຊີຍ ເຈ້າໜ້າທີ່ໄທ ແລະທະຫານຊາຍແດນລາວ ບໍ່ຖິ້ມ ກັນ

ຊົມເຊຍ ເຈ້າໜ້າທີ່ໄທ ມອບເຄື່ອງກີລາ , ອາຫານໃຫ້ກັບ ທະຫານຊາຍແດນລາວ

ທີ່ຊາຍແດນແມ່ນ້ຳເຫືອງ ຈັງຫວັດເລີຍ-ແຂວງໄຊຍະບູລີ

ພະຍາດໂຄວິດລະບາດ ເຮົາບໍ່ຖິ້ມກັນ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button