ຂ່າວທົ່ວໄປ

ຮັກແມ່ກົດແຊຣ໌ຄົນລະ1ແຊຣ໌

ແມ່ ຄືຜູ້ຫຍ້ຳເຂົ້າໝົກ.

ແມ່ ຄືຜູ້ຈົກເຂົ້າປ້ອນ.

ແມ່ ຄືຜູ້ຊັກຜ້າຂີ່ ຕີ່ຜ້າອ້ອມ.

ແມ່ ຄືຜູ້ພຽນຖະໜອມລ້ຽງຮັກເຈົ້າດັ່ງດວງຕາ ຫລ້າເອີ້ຍ…

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button