ຂ່າວທົ່ວໄປ

ຈາກໃບແຈ້ງຄ່າໄຟຟ້າເດືອນ5/21​ນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າ​ ຂໍມີບາງຄວາມຄິດເຫັນ ດັ່ງນີ້

ນີ້ ແມ່ນໃບແຈ້ງຄ່າໄຟຟ້າ ປະຈຳເດືອນ 5/2021 ເຮືອນຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງ. ຈາກໃບແຈ້ງຄ່າໄຟຟ້າເດືອນ5/21ນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍມີບາງຄວາມຄິດເຫັນ ດັ່ງນີ້:

1. ພະລັງງານໄຟຟ້າລວມທີ່ໃຊ້ໃນເດືອນ ແມ່ນ 875kwh, ໂດຍໄດ້ແບ່ງການຄິດໄລ່ລາຄາ ອອກເປັນ 6ຂັ້ນຕອນ ຫລື 6ລາຄາ ດ້ວຍກັນ ຄື: ແຕ່ 1kwh-500kwh ແມ່ນມີ 5ລາຄາແລະແຕ່ 501kwh ຂຶ້ນເມືອ ແມ່ນ 1.019 ກີບ/1kwh.ລາຄາສະເລ່ຍ ທັງ6ຂັ້ນ ຫລື 6ລາຄາ ແມ່ນ748,83ກີບ/1kwh.

2. ສ່ວນຫລຸດ 3% ເທົ່າກັບ23.298 ກີບ/ເດືອນນັ້ນ,ເຫັນວ່າຕຳ່ຫລາຍ, ບໍ່ກຸ້ມຄ່າເຝີ 1ຖ້ວຍຊຳ້…

3. ສ່ວນເງິນຄ່າບຳລຸງຮັກສາ ຈຳນວນ 22.400 ກີບ ແລະເງິນອາກອນມູນຄ່າເພີ້ມ 10% ຈຳນວນ 75.330 ກີບນັ້ນ ກໍ່ ເປັນໜ້າສົນໃຈທີ່ສຸດ…

4. ຈາກ​ 3ຂໍ້​ ທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງ,​ຂ້າພະເຈົ້າ​ຂໍມີບາງຄວາມເຫັນ​ ຝາກໄປເຖິງ ທ່ານ​ການນຳຂັ້ນສູງຂອງລັດຖະບານແລະທ່ານ ຜອ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ​ ດັ່ງນີ້:

4.1 ການທີ່ໄຟຟ້າລາວກຳນົດໃຫ້ມີ 6ຂັ້ນຫລື6ລາຄາ ເພື່ອຄິດໄລ່ຄ່າກະແສໄຟຟ້າ ປະຈຳເດືອນນັ້ນ ແມ່ນ(ອາດຈະບໍ່ເໝາະສົມ ເທົ່າທີ່ຄວນ),ຍ້ອນວ່າ ມັນມີຫລາຍຂັ້ນແລະມີຫລາຍລາຄາໂພດ,ສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ,ທັງເປັນຊ່ອງຫວ່າງໃຫ້ພະນັກງານບໍລິສັດໄຟຟ້າ ແລະ ຍັງເປັນການສ້າງຄວາມສັບສົນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ ຕື່ມອີກ. ສະນັ້ນ ຄວນກຳນົດໃຫ້ມີ(ລາຄາດຽວ ເປັນເອກະພາບກັນໃນທົ່ວປະເທດ “ຜູ້ໃດໃຊ້ໄຟຟ້າໜ້ອຍ ກໍ່ຈ່າຍເງິນໜ້ອຍ,ແຕ່ ຖ້າວ່າຜູ້ໃດໃຊ້ໄຟຟ້າຫລາຍ ກໍ່ຈ່າຍເງິນຫລາຍ”. ຖ້າວ່າ ລາຄາດຽວ,ສັງຄົມອາດຈະໄດ້ໃຊ້ໄຟຟ້າຖືກລົງ,ຄືລາຄາຫົວໜ່ວຍຄ່າກະແສໄຟຟ້າ ໃນເດືອນແມ່ນປະມານ550 ກີບ-650 ກີບ/1kwh)

4.2 ຄຳວ່າ: (ຄ່າບຳລຸງຮັກສາ) ແມ່ນບຳລຸງຮັກສາຫຍັງແດ່?, ເພາະວ່າ:ໜ່ວຍນັບກະແສໄຟຟ້າ(ກົງເຕີ)ແມ່ນຜູ້ໃຊ້ໄຟຟ້າເປັນຜູ້ຊື້ແລະຈ່າຍຄ່າສ້ອມແປງເອົາເອງທັງໝົດ…

4.3 ສ່ວນຫລຸດລວມ 3% ຕໍ່ເດືອນນັ້ນ,ເຫັນວ່າຕຳ່ຫລາຍ, ດັ່ງນັ້ນ ຄວາມເໝາະສົມແມ່ນຄວນຢູ່ໃນລະດັບ 9%-10% ຕໍ່ເດືອນ…

4.4.ອາກອນມູນຄ່າເພີ້ມ 10% ເຫັນວ່າສູງຫລາຍ,ຄວາມເໝາະສົມ ຄວນຢູ່ໃນລະດັບ 5%…

* ທັງໝົດທີ່ໄດ້ກ່າວມານັ້ນ ຂໍໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈົ່ງໄດ້​ນຳເອົາໄປພິຈາລະນາ​ດ້ວຍ.​ຜ່ານມາ,​ຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ເຄີຍໄດ້ມີຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບຄ່າໄຟຟ້າ ມາແລ້ວ​ຫລາຍໆຄັ້ງ..

* ໝາຍເຫດ: ຄ່າໄຟຟ້າ​ ປະຈຳເດືອນ​ 5/2021ທີ່ເຮືອນຂອງທ່ານເດ໋​ ເປັນແນວໃດ​?!? …

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button