ຂ່າວທົ່ວໄປ

ບັນຫາຫຼັກຂອງຜູ້ຍິງທີ່ມັກຜົນລົ່ນ

👩‍🦰ບັນຫາຫຼັກຂອງຜູ້ຍິງທີ່ມັກຜົນລົ່ນ

ເມື່ອສະຜົມແລ້ວກໍເຫັນກອງຜົມຕົນເອງທີ່ໄຫຼໄປຕັນທໍ່ລະບາຍນ້ຳ ເຖິງວ່າຈະມີການບຳລຸງຫຼາຍຊ່ຳໃດຜົມກໍຍັງລົ່ນ ແທ້ແລ້ວເຮົາມີພຶດຕິກຳທີ່ເຮັດໃຫ້ຜົມລົ່ນຄື:

1. ສະຜົມທຸກໆມື້.

2. ຫວີຜົມແຮງຕະຫຼອດ ແລະ ຫວີຜົມຂະນະທີ່ຜົມປຽກ.

3. ດັດ ຍ້ອມ ເຮັດສີຜົມ ຫຼາຍເກີນໄປ.

4. ໃຊ້ໄດຮ້ອນເປົ່າຜົມຫຼາຍເກີນໄປ.

5. ກິນອາຫານລົດຊາດຈັດ ເຊັ່ນ ຕຳ ຍຳ.

6. ດື່ມເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ ສູບຢາ.

ສະນັ້ນ ເມື່ອເຮົາຮູ້ແລ້ວ ຄວນຫຼີກລ່ຽງ ແລະ ບໍ່ເຮັດພຶດຕິກຳແບບນີ້.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button