ຂ່າວທົ່ວໄປ

ເຫັນແລ້ວນ້ຳຕາຈະໄຫຼນຳ ກັບເຫດການແຜ່ນດິນໄຫວ

ເຫັນແລ້ວນ້ຳຕາຈະໄຫຼນຳ ກັບເຫດການແຜ່ນດິນໄຫວ

ທີ່ຕັວກກີເອື້ອຍອາຍຸ 10 ປີ ໃຊ້ແຂນ ແລະ ສອກເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຊາກຫັກພັງທັບຫົວນ້ອງ

ຫຼັງເກີດແຜ່ນດິນໄຫວ ທັງສອງຕິດຢູ່ຊາກຕຶກດົນກວ່າ 17 ຊົ່ວໂມງຫຼັງເຈົ້າໜ້າທີກູ້ໄພໄປພົບ

ຜູ້ເປັນເອື້ອຍຍິ້ມຢ່າງມີຄວາມຫວັງ ດວງຕາເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມດີໃຈ ໃນຂະນະທີ່ກູ້ໄພກຳລັງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ຜູ້ເປັນເອື້ອຍໄດ້ເວົ້າກັບເຈົ້າໜ້າທີວ່າ

“ຖ້າພວກອ້າຍຊ່ວຍພວກນ້ອງອອກໄປ ພວກນ້ອງຈະເປັນທາດຮັບໃຊ້ອ້າຍຕະຫຼອດຊີວິດເລີຍ”

ໃນຕອນທີ່ລໍຖ້າການຊ່ວຍເຫຼືອເອື້ອຍລູບຫົວນ້ອງຕະຫຼອດເວລາຕອນນີ້ທັງສອງໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອອອກມາຢ່າງປອດໄພ ແລະ ໄດ້ຮັບການດູແລຢ່າງດີ

Cr. Poetry of Bitch

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button