ຂ່າວທົ່ວໄປ

ປະກາດຮັບກຳມະກອນ.ທົ້ວໄປບໍ່ວ່າຍີງຫລືຊາຍກໍ່ໄດ້50ຄົນຂື້ນໄປໄຜທີ່ສາມາດເຮັດວຽກກໍ່ສ່າງໄດ້.

#ປະກາດຮັບກຳມະກອນ.ທົ້ວໄປບໍ່ວ່າຍີງຫລືຊາຍກໍ່ໄດ້50ຄົນຂື້ນໄປໄຜທີ່ສາມາດເຮັດວຽກກໍ່ສ່າງໄດ້.

#ມັດເລັກຢູ່ບ່ອນຮົ່ມ. & ເງີນເດືອນເເມ່ນເດືອນ2.400.000ກີບ ສະເລ່ຍຖືກມື້ຫນື່ງ80.000.ກີບ ກີນຢູ່ນຳບໍລີສັດຝີ.

#ຮັບແມ່ຄົວແຕ່ງກີນເອົາສາວໂສດ2ຄົນ ແຕ່ງອາຫານການກີນມື້ຫນື່ງສາມຄາບ ເຊົ້າ.ສວຍແລງ.ໃຫ້ກຳມະກອນກີນ.

ສາມາດພັກເຊົາທາງໃນນຳໄດ້ບໍ່ເອົາຄົນທຽວ.&ເງີນເດືອນແມ່ນເດືອນ 1.500.000ກີບກີນຢູ່ນຳເລີຍ.

ສົນໃຈຕິດຕໍ່ເບີ ແອັບ.ໂທ.02096534669 ເອົາຄົນທີ່ສາມາດເລີ່ມວຽກໄດ້ເລີຍ.ສະຖານທີ່ແຖວສີ່ບ້ານໂຊກນ້ອຍ.ທາງ450ປີ

.ເມືອງໄຊຖານີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.ຕິດຕໍ່ເບີເລີຍເດີ 02096534669.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button