Breaking News

ອານາໄມກຽມພ້ອມຮັບແຮງານທີເຂົາມາກັກໂຕ​ມື້ອື້ນ200ຄົນ

ອານາໄມກຽມພ້ອມຮັບແຮງານທີເຂົາມາກັກໂຕ​ມື້ອື້ນ200ຄົນ

ຂໍຮຽກຮອງນຳພາກສວນທີເຂົາມາກັກໂຕຢູ່ພາຍໃນສູນຂອງພວກເຮົານີ້ເວລາອອກ

ຈາກສູນຂໍໃຫ້ອານາໄມມັດມ້ຽນໃຫ້ມັນລະອຽດແນເພີນໃຫ້ຢູ່ຟີຮກິນຟີຮເຂົ້າໄປຍ້າຍຮອດຫ້ອງຮອດມື້ກັບໃຫ້

ຮັກສາຄວາມສະອາດຊ່ວຍທີມງານແພດເຮົາແນໃຜທີເຄີຍມາກັກໂຕຢູ່ສູນນີ້ຫນ້າຈະເຫັນວາເວລາມີເວລາບໍ່​ ຂອບໃຈ​ ຝາກແຊ໌​ຣ🙏

ທີ່ມາ

About admin

Check Also

ຂ່າວດີມາແລ້ວ..!!ບໍລິສັດ ພັດທະນາສວນວັດທະນະທຳລ້ານຊ້າງ ຕ້ອງການຮັບສະໝັກພະນັກງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງ ຟຣີທີ່ພັກ- ຟຣີອາຫານ

ໂອກາດຂອງທ່ານມາແລ້ວ. ປະກາດຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານ ດ່ວນບໍລິສັດ ພັດທະນາສວນວັດທະນະທຳລ້ານຊ້າງ ຕ້ອງການຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານ ປະຈຳຢູ່ ໂຮງແຮມເປີດໃຫມ່ ຫລາຍຕໍາແໜ່ງ ດັ່ງນີ້: 1 ພະນັກງານ ຫົວໜ້າພະແນກ ອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Comments

No comments to show.